Người chủ hàng biết vì sao khách đánh bài tiến lên

Welch tin rằng việc tái lập mô hình công ty nhỏ vậy về sau ông so sánh nó chỉ nhỏ như gian hàng tạp phẩm góc phố vậy chính là chìa khóa nâng cao năng suất lao động tạo ra nền văn hoá học hỏi trong hệ thống hành chính khổng lồ như GE. Ở cửa hàng tạp phẩm nằm góc phố, người chủ hàng biết vì sao khách đánh bài tiến lên. Welch cho rằng tập đoàn khổng lồ ông và nên hành động hướng đó.

anh lan 15 (216)

Rất nhiều trong số sáng kiến quan trọng ông nhằm việc dỡ bỏ rào cản việc tăng năng suất lao động giải thoát con người  vớicon người với nỗ lực đạt được mục tiêu cơ bản: xây dựng công ty trong đó không hệ thống quản lý quan liêu và giới hạn mà ý tưởng và trí tuệ nắm quyền chi phối hoạt động đánh bài đổi thẻ. Nhưng tạo lập được mô hình đó mất hàng năm trời. Trước tiên, Welch chú ý tới vấn đề cấp thiết

Người chủ hàng biết vì sao khách đánh bài tiến lên

Một trong số vấn đề đó là cần kiểm soát chi tiêu. Mặc dù động thái ban đầu Welch liên quan tới cải tổ diện rộng và cắt giảm chi phí song ông đầu tư hơn 45 triệu đôla nâng cấp Crotonville, trung tâm phát triển quản lý danh tiếng GE ở Hudson. Mặc dù không ít ý kiến công ty phản đối đánh bài avatar và sự ưu tiên Welch không hề nao núng. Ông hiểu cuộc cải tổ GE mình cần có cơ sở nội tại vững chắc. Từ quan điểm Crotonville hoạt động như tâm điểm cuộc cách mạng  ông khởi xướng.

anh lan 15 (217)

Ví dụ ở Crotonville, GE đào tạo hàng nghìn giám đốc theo sáng kiến hay ý tưởng mới nhất hãng như chu trình 6 Sigma, số hoá v.v. Đầu tư cho đánh bài đổi thẻ là hành động quan trọng đầu, nhưng để phát triển nền văn hoá học tập thực sự trong tập đoàn lớn vậy đòi hỏi nhiều bước đi khó khăn và quan trọng hơn.

CON ĐƯỜNG SÁNG LẬP  TỔ CHỨC CÓ TINH THẦN HỌC HỎI

Gần như mọi hoạt động Welch thực hiện nỗ lực dài hạn nhằm tạo lập lại GE đều có tác động nhất định, kể cả vô tình hay hữu ý. Ví dụ giai đoạn cải tổ hoạt động đánh bài ăn card và lại hay giảm bớt quy mô hãng củng cố hệ thống tài chính hãng, song lại ảnh hưởng không tốt tinh thần  các nhân viên. Có hai vấn đề quan trọng liên quan tới sáng kiến trong tổ chức học hỏi. Trước hết, tổ chức đó phải cảnh giác, thận trọng với ảnh hưởng không mong đợi. Thứ hai, tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro rút ra kinh nghiệm từ sai lầm – bao gồm thiếu sót quá trình học hỏi vận dụng các kiến thức thu được.

Leave a Reply