Hội thảo của Tổ chức sự kiện được tạo ra để trở thành một mạng lưới những người tuyệt vời

Hội thảo của Tổ chức sự kiện được tạo ra để trở thành một mạng lưới những người tuyệt vời, những người đam mê lập kế hoạch sự kiện và tinh thần kinh doanh. Đó là một cộng đồng hỗ trợ các nhà lập kế hoạch sự kiện học hỏi và phát triển với nhau. Các chuyên gia trong nhóm này đại diện cho một số hốc trong ngành công nghiệp của chúng tôi – từ các cuộc họp và các nhà hoạch định sự kiện của công ty, cho các chuyên gia chuyên về đám cưới và lễ kỷ niệm sinh nhật xa hoa, để gây quỹ (và mọi thứ ở giữa). Với loại tài năng đó, diễn đàn lập kế hoạch sự kiện là tài nguyên vững chắc để giúp bạn phát triển kỹ năng của mình với tư cách người lập kế hoạch, đồng thời có được thông tin chi tiết có giá trị về các chủ đề như thiết kế sự kiện, điều hành doanh nghiệp thành công và hơn thế nữa như cho thuê múa lân sư rồng chuyên nghiệp cho các sự kiện được cung cấp bởi các công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

Hội thảo của Tổ chức sự kiện được tạo ra để trở thành một mạng lưới những người tuyệt vời

Hội thảo của Tổ chức sự kiện được tạo ra để trở thành một mạng lưới những người tuyệt vời.

Nói về những hiểu biết – tôi phải nói rằng một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi học được trong chuyên gia này là sự khác biệt giữa việc tạo ra các sự kiện thành công và điều hành một doanh nghiệp thành công đánh bài, poker.

Leave a Reply